Thứ sáu, 19/01/2018 - 04:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Mỹ Tú A
 • Trần Hoàng Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01685725494
  • Email:
   tranhoangthanhmta1970@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   lao động tiên tiến nhiều năm liền

 • Châu Thanh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối 3
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01694818384
  • Email:
   chauthanhphong079mta@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   lao động tiên tiến nhiều năm liền

 • Lê Minh Luân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ khối 1
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01686530007
  • Email:
   leminhluanmta1974@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Văn Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   tổ trưởng khối 5
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0988478176
  • Email:
   huynhvanthuongmta1973@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Quách Hoàng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01695699488
  • Email:
   quachanhmta1989@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: